Automatické dopravníky

Automatické dopravníky

Dopravníky kusového materiálu

Dopravníky a dopravníkové systémy pro přepravu děleného / kusového materiálu jako jsou krabice, kartony, plechy, plastové výlisky, obrobky, výpalky, dřevo, či strojní součásti ve výrobě, svařovně, lisovně, potravinářství, skladu nebo i venkovních prostorech. 

Mají nesčetné množství možností aplikací a každý typ (více zde) má určité výhody a nevýhody. Škálu aplikací není možné vypsat, avšak při výběru vhodného dopravníku je potřeba brát v úvahu:

 • Účel využití – například pasový dopravník jako mezioperační sklad
 • Velikost a váhu kusů na dopravníku - pro velké rozměry dopravníky řetězové nebo válečkové
 • Teplotu dílů přicházející do styku s dopravníkovým pásem - pro díly s vysokou teplotou dopravníky řetězové, válečkové nebo článkové dopravníky
 • Vlhkost, teplotu a prašnost prostředí - pro náročné prostředí dopravníky nerezové
 • Typ průmyslu a legislativních požadavků - pro potřavinářství dopravníky nerezové nebo dopravníky s modulárním pásem
 • Tuhost samotných kusů - pro tvárné kusy dopravníky pásové
 • Vhodný přístup a dostupné místo - pro malou zabranou plochu dopravníky podvěsné nebo spirálové
 • Pro využití spádu nebo potřeby akumulace jsou vhodné dopravníky válečkové použité jako spádové dopravníky 

 

Pásové dopravníky
 • ekonomicky výhodné řešení

 • možnost využití širokého portfolia druhu pásu dle typu přepravovaného materiálu 

Pásové dopravníky
Válečkové dopravníky
 • velké rozmezí nosnosti

 • široké možnosti využití od gravitačních drah až vysokozátěžové poháněné dopravníky

Válečkové dopravníky
Řetězové dopravníky
 • levné a robustní řešení s možností využití i ve velmi znečištěném prostředí

 • snadná údržba a rychlá dodávka

Řetězové dopravníky
Modulární dopravníky
 • typ pásového dopravníku s vyšší nosností a širokou variabilitou

 • díky perforaci pásu nezůstává nečistota v kontaktu s díly

 • vhodný i pro dlouhé dopravníkové trasy

Modulární dopravníky
Podvěsné dopravníky
 • šetří prostor či podlahovou plochu pro využití jinými technologiemi

 • vhodné pro přepravu tvarově nestandardních dílů a sestav

 • vhodné pro kontinuelní provoz / one piece flow

Podvěsné dopravníky

Dopravník pásový

Více o pásovém dopravníku zde

Zřejmě nejrozšířenější typ dopravníku, který se vyznačuje svou variabilností od dopravníku na ocelové výlisky nebo obrobky, plastové díly v lisovnách nebo montované sestavy z výrobních linek až po důlní dopravník určený do exteriéru.

Válečkový dopravník

Více o válečkovém dopravníku zde

Dle potřeby je válečkový dopravník řešen jako poháněná nebo jako spádová dráha. Válečkové dopravníky vynikají svou nosností a možností snadné akumulace dílů a zajištění tím kontinuálních pravidelných dodávek materiálu do výroby nebo efektivního zaskladnění dílů jako zásobu před dalším zpracováním.

Modulární dopravník

Více o modulárním dopravníku zde

Dopravníky s modulárním pásem velmi často využívány v potravinářství, lakovnách či skladech. Díky perforaci pásu se případné nečistoty nedostávají do kontaktu s přepravovanými díly, ale snadno propadávají. Dalším z benefitů modulárních pásů je jejich zdravotní nezávadnost, proto jsou vhodné i do provozu s přímým kontaktem s potravinami.

Řetězový dopravník

Více o pásovém dopravníku zde

Tento dopravník využijete všude tam, kde hledáte ekonomické řešení přepravy materiálu s vysokými nároky na mechanickou odolnost, nosnost a snadnou údržbu. Náš řetězový dopravník má jedinečné konstrukční provedení vedení řetězu, proto Vás nenechá nikdy ve štychu.

Podvěsný dopravník

Více o podvěsném dopravníku zde

Ideální řešení, pokud hledáte spolehlivý transport dílů a výrobků ve výrobě s minimálními požadavky na zastavěnou plochu. Podvěsné dopravníky jsou vhodné také jako akumulační pro zásobování vašich ručních, automatizovaných nebo robotických pracovišť.

 

Kontaktujte nás