Válečkové dopravníky

Válečkové dopravníky

Válečkový dopravníkVálečkový dopravník

Dle potřeby je válečkový dopravník řešen jako poháněná nebo jako spádová dráha. Válečkové dopravníky vynikají svou nosností a možností snadné akumulace dílů a zajištění tím kontinuálních pravidelných dodávek materiálu do výroby nebo efektivního zaskladnění dílů jako zásobu před dalším zpracováním. Více teorie zde.

Dopravníky pro palety

Válečkové dopravníky jsou obecně vhodné pro obalové systémy. Dřevěné nebo plastové palety válce neoptřebovávají a snadno přejíždění. Válce válečkového dopravníku mají výhodu v nosnosti - válce lze dimenzovat téměř na jakoukoliv nosnost. Pokud jsou válce po čase deformované - nekruhové, válce byly zjevně poddimenzovaené. Umíme vyrobit válce přímo namíru pro jakoukoliv aplikaci.

Dopravníky pro gitterboxy

Válečkové dopravníky lze použít i pro gitterboxy, ale pouze za podmínky, že gitterbox má dostatečně dlouhé kramle, které mohou mezi jednotlivými přejíždět. V případě, že kramle jsou kratší, jsou vhodné řetězové dopravníky.

Spádové dráhy

Naklopením dráhy můžeme k pohonu využít gravitaci. Je to bezúdržbový systém, který lze použít kdekoliv a procokoliv. Je tu jediná problematika a to bezpečnost při manipulaci s těžkými předměty. Těžké břemeno může na spádové dráze být velice nebezpečné a proto je nutné využít spomalovače nebo brzdiče. Též zastavení těžkých břemen může být problematické s ohledem na vzájemné poškození - naše společnost má řadu zkušeností s použitím takových prvků.

Mobilní dopravníkové dráhy

S oheldem na možnost fuknce spádové dráhy je válečkový dopravník v mobilním provedení velice jednoduchou a účelnou záležitostí na provozování. 

Dopravník na plechy

Dopravník na plechy je specifickou záležitostí. Na jednu stranu je vhodné použít pásové dopravníky, ale ty jsou velice náchylné na poškození od ostrých hran pásu. Válečkové dopravníky je možné za tímto účelem použít, budou skvěle odolné, na druhou je nutná velká četnost válečků. Další variantou je použití řetězových dopravníků, ale ty mohou plech zase poškrábat. Zaleží tedy na přesných požadavkách a vlastnostech přepravovaného materiálu.

Akumulační dopravníky

U válečkového dopravníku je možné pohánět téměř každý válec zvlášť a k tomu kombinovat se spádovou funkcí. Na akumulaci materiálu je to nejvhodnější volba, resp. nejlepší poměr výkon/cena.

Dopravníkové oblouky

Lze dodat komplety válečkových dopravníků včetně oblouků pro zajištění kontinuálního výrobního procesu. Více o dopravníkových obloucích naleznete zde.

Výroba kuželových válců

Konusové dopravníkové válce jsou vhodné pro vedení materiálu po dopravníku bez rotace samotného materiálu. Dále jsou vhodné pro materiály s vyšší teplotou než 60°C. Více o kuželových válcích zde.