Válečkové dopravníky

Válečkové dopravníky

Výhody a vlastnosti válečkového dopravníku

Ekonomický, ekologický a bezpečný provoz válečkových dopravníků:

Na rozdíl od tradičních pásů, válečkový dopravník snižuje tření mezi povrchem a krabicí, což zvyšuje životnost krabic a minimalizuje riziko poškození. Zároveň snižují také spotřebu elektrické energie na přepravu zboží, protože nedohází ani ke tření mezi pásem a nosnou konstrukcí.

Flexibilita válečkových drah:

Válečkové dopravníky lze jednoduše přizpůsobit různým tvarům a velikostem krabic.

Údržba a bezpečnost válečkového dopravníku:

Válečkové dopravníky jsou navrženy tak, aby vyžadovaly minimální údržbu. Díky své jednoduchosti jsou méně náchylné k poruchám než složitější dopravní systémy. Navíc, pohyb kartonových krabic po válečkovém dopravníku je bezpečný, protože riziko uvíznutí nebo zaklínění je minimalizováno.

Výroba válečkových dopravníků

Válečkové dopravníky vynikají svou nosností a možností snadné akumulace dílů a zajištění tím kontinuálních pravidelných dodávek materiálu do výroby nebo efektivního zaskladnění dílů jako zásobu před dalším zpracováním. Více teorie zde.

Válečkový dopravník sestává z řady válečků umístěných paralelně vedle sebe, které umožňují snadný pohyb zboží po jejich povrchu. Pohyb může být buď gravitační, kdy se krabice pohybují svou vlastní hmotností na mírném sklonu, nebo může být válečkový dopravník poháněn motorem, tedy dle potřeby je válečkový dopravník řešen jako poháněná nebo jako spádová dráha.

Dopravník pro kartony

Válečkový dopravník představuje ideální řešení pro manipulaci s kartonovými krabicemi ve skladových a výrobních prostorách. Jeho design a funkčnost nabízejí efektivitu, bezpečnost a snížené náklady na údržbu, což činí tento systém ideální volbou pro moderní podniky hledající optimalizovat svůj provoz.

Dopravníky pro palety

Válečkové dopravníky jsou obecně vhodné pro obalové systémy. Dřevěné nebo plastové palety válce neoptřebovávají a snadno přejíždění. Válce válečkového dopravníku mají výhodu v nosnosti - válce lze dimenzovat téměř na jakoukoliv nosnost. Pokud jsou válce po čase deformované - nekruhové, válce byly zjevně poddimenzovaené. Umíme vyrobit válce přímo namíru pro jakoukoliv aplikaci.

Dopravníky pro gitterboxy

Válečkové dopravníky lze použít i pro gitterboxy, ale pouze za podmínky, že gitterbox má dostatečně dlouhé kramle, které mohou mezi jednotlivými přejíždět. V případě, že kramle jsou kratší, jsou vhodné řetězové dopravníky.

Spádové dráhy

Naklopením dráhy můžeme k pohonu využít gravitaci. Je to bezúdržbový systém, který lze použít kdekoliv a procokoliv. Je tu jediná problematika a to bezpečnost při manipulaci s těžkými předměty. Těžké břemeno může na spádové dráze být velice nebezpečné a proto je nutné využít spomalovače nebo brzdiče. Též zastavení těžkých břemen může být problematické s ohledem na vzájemné poškození - naše společnost má řadu zkušeností s použitím takových prvků.

Mobilní dopravníkové dráhy

S oheldem na možnost fuknce spádové dráhy je válečkový dopravník v mobilním provedení velice jednoduchou a účelnou záležitostí na provozování. 

Dopravník na plechy

Dopravník na plechy je specifickou záležitostí. Na jednu stranu je vhodné použít pásové dopravníky, ale ty jsou velice náchylné na poškození od ostrých hran pásu. Válečkové dopravníky je možné za tímto účelem použít, budou skvěle odolné, na druhou je nutná velká četnost válečků. Další variantou je použití řetězových dopravníků, ale ty mohou plech zase poškrábat. Zaleží tedy na přesných požadavkách a vlastnostech přepravovaného materiálu.

Akumulační dopravníky

U válečkového dopravníku je možné pohánět téměř každý válec zvlášť a k tomu kombinovat se spádovou funkcí. Na akumulaci materiálu je to nejvhodnější volba, resp. nejlepší poměr výkon/cena.

Dopravníkové oblouky

Dopravníkový oblouk
Dopravníkový oblouk

Lze dodat komplety válečkových dopravníků včetně oblouků pro zajištění kontinuálního výrobního procesu. Námi vyráběné dopravníkové oblouky (zatáčky) dodáváme standardně v provedení 90°. Jedná se o nevodící válečkovou dráhu (tzn. bez pohonu) s podstavnou konstrukcí s nastavitelnou výškou 900 - 1400 mm a standardním zástavbovým rozměrem 1200 x 1200 mm. Nosnost této dopravníkové zatáčky činí max. 50 kg.

Cena od 19 900,- Kč bez DPH

Dráhu Vám můžeme vyrobit v následujícím provedení:

s rovnými válci - tzn. materiál na dopravníku se neotáčí ve směru dráhy
s konusovými válci - tzn. materiál zatáčí sám ve směru dráhy

Doplňkové možné opce:

brzděná varianta "standard" - 3 bržděné standardní válce na dopravníku
bržděná varianta "konus" - 3 bržděné konusové válce na dopravníku

Jiná provedení na vyžádání.

Výroba kuželových válců

Kuželové válce do zatáčky
Kuželové válce pro dopravníkovou zatáčku

Konusové dopravníkové válce jsou vhodné pro vedení materiálu po dopravníku bez rotace samotného materiálu. Dále jsou vhodné pro materiály s vyšší teplotou než 60°C. 

Vyrábíme ocelové konusové válce pro dopravníkvé zatáčky od průměru 50 mm. Válce jsou vyráběny zkružováním plechu. Jsme schopni vyrobit rozměr do 2 m délky.

Standadní válce jsou s poloměrem zatáčení 2m (vnější radius), délka válců je dle požadavku zákazníka.

Pohon válců pomocí kruhových řemínků průměru 6 mm, válce jsou ukončené dírou pro šroub M8.

Ostatní rozměry nebo uchycení na poptávku.