Pásové dopravníky

Pásové dopravníky

Dopravník pásovýPásový dopravník

Zřejmě nejrozšířenější typ dopravníku, který se vyznačuje svou variabilností od dopravníku na ocelové výlisky nebo obrobky, plastové díly v lisovnách nebo montované sestavy z výrobních linek až po důlní dopravník určený do exteriéru. Více teorie zde.

Pasový dopravník do skladu

Je vhodný na díly po finální montáži, protože pásový dopravník je vhodé opatření pro poškození nebo deformací finálních výrobků. Je vhodný pro krátké přepravní vzdálenosti. Dopravníkový pás je možné opatřit různými typy povrchů, tak aby bylo otěru nebo poškození úplně zamezeno. Je vhodný na dopravu skel, lakovaných výrobků, plastových výrobků atd.

Letištní dopravníky

S ohledem na bezpečnost provedení a provozu je možné tyto dopravníky používat nejen mezi školenými operátory, ale i mezi běžnými lidmi. Proto jsou pásové dopravník vhodné i pro letiště a nejen tam.

Pásový dopravník do výroby

Pásové dopravníky se ve výrobě používají i z důvodu celistvého nepropustného povrchu a schopnosti držet materiál po celé ploše. Je tedy vhodný pro dopravu tvárného materiálu nebo potřeby přesunu materiálu bez lámání nebo ohýbání. Je vhodný na přepravu skelných textílií, kartonů atd.

Provozování v exteriéru

V nerezovém provedení nebo provedení žárového zinku a se zvýšením krytím pohonů je možné jakýkoliv pásový dopravník provozovat i ve venkovních podmínkách.

Dopravníky pro balící stroje

Dopravní pásy je možné opratřit hradítky nebo vlnovcem pro zamezení přepadu materiálu. Takový dopravní pás je schopen náklonu 45° a tedy na krátké vzdálenosti je schopen velkého převýšení. Dopravní pásy je možné aplikovat z různých materiálů pro velkou škálu použití. To jsou jedny z důvodů proč jsou pásové dopravníky vhodné k dávkování baliček a jiných potravinářských strojů. Jako nejjednoduší dávkovací mechanimus se používá násypka. Násypka je opatřena regulací prostupu materiálu - automatickou nebo ruční.

Násypka s ruční obsluhou

Je vhodná pro kontinuální dávkování, kde obsluha seřídí průtok materiálu a nemůže dojít k častému zastavování.

Automatické dávkovací dopravníky

Automatické dopravníky jsou schopny hlídat hladinu v balícím stroji a podle toho dávkovat přesné množství tak, aby balící stroj nebyl přeplněn. Podle stavu hladiny uzavírá i dávkování z násypky. Je to dražší varianta dopravníků, ale zároveň řešení pro často zastavované provozy nebo provozy s kolísavým provozem.

Dopravníky pro stavebnictví

Jedna z výhod pásu je možnost tlumícího efektu, abychom eleminovali hlučnost v provozech a samozřejmě cena. Lze vybírat z množství typů pásů, tak aby životnost pásu byla co nejdelší a dopravník nepotřeboval častou údržbu. Použíjí se pro velmi jemné materiály až po hrubé materiály jako je např. štěrk. 

Dopravníky pro plastikářský průmysl

Dopravníky ke vstřikolisům jsou vhodné zejména kvůli tlumícímu efektu a šetrnějšímu chování k plastovým výliskům. Zároveň jsou vhodné pro velmi malé díly nebo tvarově nestálé. Pro dopravníky ke střikolisům je potřeba dbát na kvalitní materiál kvůli odolnosti vůči teplotě. Používají se jako dávkovací

Dopravníky ke vstřikolisům

Pro dopravníky ke vstřikolisům je potřeba dbát na kvalitní materiál kvůli odolnosti vůči teplotě. Je možný jím davkovat jak granulový materiál, tak vyvážet výlisky.

Dopravníky pro drtičky

Pásové dopravníky jsou vhodnou variantou pro různorodý materiál určený k recyklaci a novému použití. V příp. zastříklých kovových dílců se opatřují magnetickými sběrači a kontrolními čidly pro zabezpečení provozu drtícího lisu.