Dopravníkové systémy

Dopravníkové systémy

Modulární dopravníky
  • typ pásového dopravníku s vyšší nosností a širokou variabilitou

  • díky perforaci pásu nezůstává nečistota v kontaktu s díly

  • vhodný i pro dlouhé dopravníkové trasy

Modulární dopravníky
Bradlové dopravníky
  • ekonomicky výhodné řešení

  • možnost využití širokého portfolia druhu pásu dle typu přepravovaného materiálu 

Bradlové dopravníky
Válečkové dopravníky
  • velké rozmezí nosnosti

  • široké možnosti využití od gravitačních drah až vysokozátěžové poháněné dopravníky

Válečkové dopravníky

Dopravníky pro efektivní sklady 

Sestavy dopravníků pro efektivní uskladnění dílů a jejich následnou dopravu do dalšího zpracování. Dopravníky jsou ve skladech neodmyslitelnou součástí - efektivita je ve většině aplikací násobně vyšší než přeprava kontejnerového druhu. Ukázka možností zde.

Systém FIFO

Válečkové dopravníky mají výhodu v možnosti použití pohonu - mohou být osazené elektrickým motorem, ale mohou fungovat i jako gravitační - spádové. Zároveň je možné tyto dopravníky opatřit nerezovými válci a tedy je možné je použít v exteriéru - venkovní dopravníky.

Manipulace s velkými obaly

Pro velká a těžká břemena není gravitační dopravník vhodné použít s ohledem na bezpečnost, ale i v rovině tyto dopravníky umožňují ruční přesun velkých břemen, protože mají velice nízký odpor. Bezpečnost dopravníků je specifické s ohledem na přepravovaný materiál a přepravní rychlosti. Zároveň válečkové dopravníky patří mezi nejodolnějším, tedy jsou vhodné zejmena tam, kde dochází k manipulaci pomocí VZV. Ukázka zde.

Kontrolní dopravníky

Bradlové nebo modulární dopravníky se využívají mimo jiné jako kontrolní dopravníky - např. při manipulaci s pohledovými díly, kde je nadbytečná manipulace nežádoucí a kvalitativně riziková. Takové dopravníky se dělají zpravidla propustné, aby na nich neulpívalo mnoho nečistot (např. prach) a snižuje se styková plocha. Zároveň se pásy vyrábějí z otěruzdorných plastů, tak aby povrch převáženého materiálu nepoškodili.

Potravinářský průmysl

Dopravníky s modulárním pásem je také vhodný pro potravinářský průmysl, díky zdravotní nezávadnosti (s atestací) a možnosti snadného umytí pásu.

 

Kontaktujte nás